98 21 77 52 47 59

تست های تخصصی سایت

تست های تخصصی

در این تست ها 2 پارامتر مورد ارزیابی قرار می گیرد که در کیفیت سرویس دهی به مشتریان خاص اهمیت پیدا می کند.

تست های ARIA
این ارزیابی ها نشان می دهد که آیا سایت برای دسترسی افراد با توانمندی کمتر بهینه شده است یا خیر و از ارزش های افزوده یک سایت محسوب می شود که در امتیاز دهی موتورهای جستجو تاثیر دارد.

شبکه تحویل محتوا ( CDN )
این سرویس برای سایت های شلوغ و محتوای تصویری و اسکریپتی زیاد کاربرد دارد که کپی متعددی از این فایل ها روی سرورهای مختلفی در سراسر دنیا قرار می گیرد و باعث افزایش سرعت لود سایت می شود.