98 21 77 52 47 59

رتبه بندی سایت

رتبه بندی (Ranking)

رتبه بندی سایت یکی از فاکتورهای مهم برای کنترل وضعیت سایت در مقابل رقبا است. اگر رتبه سایت شما نسبت به رقبا بهتر باشد شانس شما در موتورهای جستجو افزایش می یابد. مدیریت آمار رتبه شما و تغییرات آن می تواند به شما کمک کند تا با بهینه سازی سایت خود از رقبا پیشی بگیرید.
کاربردهای آمار مرتبط با رتبه بندی سایت :
1. آگاهی از وضعیت خود نسبت به رقبا در حال حاضر
2. طراحی استراتژی مناسب برای بهینه سازی رتبه بندی
3. کنترل پیشرفت رتبه سایت در طول زمان

رتبه آلکسا در جهان (Global Alexa Rank)
این رتبه توسط شرکت آلکسا ( زیر مجموعه آمازون ) ارائه می شود و بر اساس ترافیک سایت شما در 3 ماه گذشته محاسبه می شود. 2 پارامتر مهم برای محاسبه این رتبه لحاظ می شود.
1. تعداد بازدیدکنندگان.
2. تعداد صفحات بازدید شده سایت.
تذکر :در صورتیکه یک کاربر در یک روز چند بار یک سایت یا صفحات آن را بازدیدی کند نوبت های بعدی محاسبه نمی شود. پس سایتی که تعداد بازدید بالاتری داشته باشد و صفحات بیشتری از آن دیده شود امتیاز بالاتری کسب کرده و رتبه بهتری بدست می آورد.
این رتبه بطور روزانه تغییر میکند و کوچکتر بودن رتبه یعنی نزدیکتر شدن آن به عدد 1 نشانگر کیفیت بهتر سایت شما است.

رتبه آلکسا در ایران
این رتبه مانند رتبه آلکسا در جهان محاسبه می شود با این تفاوت که رتبه در بین سایت های ایرانی محاسبه می شود.

تغییرات رتبه آلکسا در 3 ماه گذشته
این نمودار بهبود یا افت رتبه شما را در آلکسا 3 ماه گذشته نشان می دهد.

لینک های ورودی ( Back link )
تعداد لینک هایی که از سایت های دیگر به صفحه سایت شما می رسد را لینک ورودی می نامند. این لینک ها هرچه بیشتر باشد بهتراست چون تعداد آن نمایانگر محبوبیت صفحه شما بوده و این یکی از مهمترین فاکتورهای کسب امتیاز در موتورهای جستجو است.

لینک داخلی ( Internal Links )
تعداد لینک هایی که از صفحات یک سایت به صفحات دیگر همان سایت می رسد را لینک های داخلی می نامند . بدلیل اینکه این لینک ها حرکت کاربر را درون سایت تسهیل می کنند و سلسله مراتب اطلاعات را درون سایت ساماندهی می کنند فاکتور بسیارخوبی برای کسب امتیاز در موتورهای جستجو هستند.