98 21 77 52 47 59

باز بینی عمومی سایت

باز بینی عمومی (General Check)

در این ارزیابی گزارش پلتفرم یا تکنولوژی برنامه نویسی سایت مشخص می شود و همچنین اطلاعات دامنه و تمیز بودن IP سرور میزبانی ارزیابی می شود. و ارزیابی فوق کمک زیادی به مالک سایت می کند تا تصویر کلی از وضعیت و ساختار سایت و سرور میزبانی خود داشته باشد.

تکنولوژی سایت و پلتفرم ( Platform & Site Technology )
در این ارزیابی زبان برنامه نویسی سایت یا پلتفرم اجرای آن مشخص می شود . کار برد این اطلاعات در انتخاب نوع سرور میزبانی است . در عین حال داشتن پلتفرم سایت کمک می کند تا در آینده بتوان در صورت لزوم طراح یا برنامه نویس متخصص برای آن پلتفرم را به خدمت گرفت.

نام دامنه و تاریخ انقضا ( Domain Name & Expiration Date )
در این ارزیابی نام دامنه، نام مالک آن و اطلاعات مرتبط جهت مدیریت آن مشخص می گردد. در ضمن تاریخ انقضای دامنه نیز اعلام می شود تا مالک سایت با تمدید به موقع آن از وقوع قطعی در سایت به علت تمدید نشدن پیشگیری نماید.

تمیز بودن IP SERVER
سرورهای با IPهای بدنام باعث می شوند تا اختلالات زیادی در ارسال ایمیل آنها ایجاد شود. در این حال بسیاری از ایمیل های ارسال شده از دامنه در میانه راه فیلتر شده و به گیرنده نمی رسد. این مشکل که یکی از مشکلات رایج صاحبان وب سایت ها است علاوه بر ایجاد اختلال در مراودات ایمیلی اعتبار یک دامنه یا سایت را تحت تاثیر قرار می دهد.